Zuid holland

Voorzitter
Maurice van Eden
Maurice.van.eden@wggroep.nl

Vice-voorzitter
Frank Broenink
f.broenink@nh-hotels.com

Secretaris & Evenementen commissie
Paul Duijnstee
prd@infofoodstickers.nl

Penningmeester
Theo Hoeing
t.hoeing@upcmail.nl